WhatsApp mění podmínky – co to znamená pro ochranu vašich osobních údajů?

14. 5.

Chcete i nadále používat službu WhatsApp? Pak musíte odsouhlasit nové obchodní podmínky platné od 15. května 2021. Fakt, že Facebook uživatele služby WhatsApp k odsouhlasení nových podmínek nutí, pobouřilo lidi na celém světě. Nejvíc ale zabojovali v Německu. Hamburský komisař pro ochranu údajů a svobodu informací zareagoval vydáním příkazu, aby Facebook Ireland Ltd. další zpracování údajů uživatelů WhatsApp pro své vlastní účely pozastavil, a to po dobu tří měsíců.

Hamburský komisař pro ochranu údajů a svobodu informací dospěl k těmto závěrům:
  • Pro širší zpracování osobních dat uživatelů ze strany Facebooku neexistuje dostatečný právní základ.
  • Ustanovení týkající se přenosů dat jsou zavádějící, nejasná a rozporuplná.
  • Ustanovení o přenosu dat jsou rozptýlena na různých úrovních politiky ochrany osobních údajů.
  • Evropské a mezinárodní verze výše zmíněných ustanovení jsou těžko rozlišitelné.
  • Souhlas s novými podmínkami není udělen svobodně.
  • Ani po důkladné analýze není jasné, jaké má udělení souhlasu důsledky pro uživatele.
  • Nejde o oprávněný zájem, protože nové zpracování osobních údajů uživatelů by mohlo být v rozporu s jejich právy a svobodami.
  • Zpracování údajů nelze zakládat na nezbytnosti pro plnění smlouvy.

Tisková zpráva je dostupná pouze v němčině zde.

Pozastavení zatím platí pouze v Německu, hamburský komisař má však v plánu předložit případ Evropskému výboru pro ochranu údajů a dosáhnout tak právně závazného rozhodnutí na evropské úrovni. Do budoucna si od toho slibuje i přehodnocení mechanismu udělování souhlasu jako takového.

Evropští uživatelé služby WhatsApp se o své údaje bát nemusí – tvrdí mluvčí WhatsApp.

„Z aktualizovaných podmínek služby a zásad ochrany osobních údajů nevyplývají žádné změny v praktikách WhatsAppu při sdílení dat v evropském regionu. Abychom předešli pochybnostem – stále platí, že společnost WhatsApp nesdílí údaje o evropských uživatelích aplikace WhatsApp s Facebookem za účelem použití těchto dat ke zlepšování produktů nebo reklam Facebooku, “uvedla mluvčí WhatsApp pro deník Irish Times.

Je pravda, že GDPR sdílení dat uživatelů mezi jednotlivými službami či aplikacemi reguluje a dává mu pravidla, která by měla soukromí jednotlivců dostatečně chránit. Jak dalece se tímto nařízením Facebook a další digitální společnosti řídí, zůstává nicméně předmětem mnoha debat a soudních sporů. WhatsApp se sice snaží dopady na soukromí uživatelů vyvrátit, ale pochybnosti stále trvají.

FOTO

Mohlo by vás také zajímat:

Je převod osobních údajů z Evropy do USA dostatečně bezpečný?

Hromadná žaloba proti sociální síti TikTok

Google shromažďuje osobní údaje i v anonymním režimu, čelí proto žalobě