Pokuta 17 milionů eur pro společnost Meta – někdejší Facebook nesplnil irské podmínky ochrany osobních údajů

16. 3. 2022

Irská komise pro ochranu údajů (DPC) oznámila 15. března rozhodnutí udělit společnosti Meta Platforms Ireland Limited (dříve Facebook Ireland Limited) pokutu ve výši 17 milionů eur (téměř půl miliardy korun).

Rozhodnutí je výsledkem vyšetřování, které DPC provedla v reakci na sérii dvanácti oznámení o porušení ochrany osobních údajů, jež obdržela v období od 7. června do 4. prosince roku 2018.  Šetření zkoumalo, do jaké míry společnost Meta Platforms splnila požadavky nařízení GDPR v souvislosti se zpracováním osobních údajů relevantních pro zmíněná oznámení.

Výbor DPC zjistil, že společnost Meta Platforms porušila čl. 5 odst. 2 a čl. 24 odst. 1 nařízení GDPR. Nezavedla vhodná technická a organizační opatření, díky nimž by mohla snadno prokázat, jaké bezpečnostní postupy chránící údaje uživatelů z EU v praxi zavedla.

Rozhodnutí představuje společný názor výboru DPC i jeho partnerských dozorových orgánů v celé EU.

Vzhledem k tomu, že DPC posuzovala přeshraniční zpracování dat, podléhalo její rozhodnutí procesu spolurozhodování podle článku 60 GDPR. Všechny ostatní evropské dozorové úřady tedy byly zapojeny jako spolurozhodující orgány.  Dva z nich vznesly proti návrhu rozhodnutí DPC námitky, nicméně nakonec bylo dosaženo konsensu.

Zdroj

FOTO

Mohlo by vás také zajímat:

Texas žaluje společnost Meta kvůli nezákonnému používání fotografií obličejů

Google Analytics porušují GDPR – lze čekat lavinovou odezvu států EU

Facebook z Evropy neodchází, Meta jen napjatě očekává nové evropské podmínky pro transfer osobních dat do USA