Novela zákona o elektronických komunikacích: Zásadní změny pro cookies a telemarketing

30. 6. 2021

Poslanecká sněmovna ČR ve středu 16. června ve třetím čtení přijala novelu zákona o elektronických komunikacích. Jejím cílem je zavést u nás nová pravidla pro telekomunikace, která budou odpovídat evropským standardům (dle evropského kodexu pro telekomunikace). Kromě toho ale došlo i k dalším změnám, které se týkají zpracování osobních údajů. Pokud novela projde i Senátem, účinnosti by měla nabýt k 1. lednu 2022.

Edit. 21. 7. 2021:
Senát návrh odmítl. Novelu dostane k posouzení Sněmovna, která může senátní úpravy odmítnout.
Edit. 16. 9. 2021:
Sněmovna senátní úpravy odmítla, novela tedy platí v původním znění.

Co znamená novela pro oblast zpracování osobních údajů?

Dotkne se především tří často používaných a mezi klienty a zákazníky nepopulárních praktik.

  • Oslovování osob prostřednictvím telefonních hovorů

Pro používání telefonních čísel k marketingovým účelům bude nově potřeba předchozí souhlas. Dochází tedy ke změně z dosavadního systému „opt-out“, kdy adresát telefonátu mohl odmítnout další marketingové hovory (v praxi to však většinou stejně nefungovalo).  Nově je vyžadován předchozí aktivní souhlas, tzv. opt-in. Zároveň musejí firmy adresáty do 6 měsíců informovat o této změně a požádat o udělení souhlasu k dalšímu využití jejich kontaktních údajů. Pokud během šesti měsíců od získání telefonního čísla souhlas pro telefonické oslovování nezískají, nemohou v něm pokračovat. Spory se vedou ohledně toho, zda tato omezení dopadnou i na vlastní zákazníky. Každopádně by měla platit jen pro marketingové nabídky, nikoli servisní zprávy související s poskytovanou službou nebo produktem.

  • Generování telefonních čísel

Určitě znáte situaci, kdy vám pracovník call centra, který právě volá s nabídkou levnější energie, vysvětluje, že vaše číslo získal z veřejných zdrojů nebo generátoru náhodných čísel. Novela zákona o elektronických komunikacích pro tento případ jednoznačně stanovuje, že výše uvedená pravidla využití telefonních čísel se vztahují i na náhodně vygenerovaná telefonní čísla, stejně jako na pouhý výčet čísel bez dalších identifikačních údajů.

  • Cookies

Velmi očekávané je zavedení tzv. opt-in režimu, v němž bude použití cookies a jiných sledovacích technologií podmíněno předchozím výslovným souhlasem uživatele. Bez aktivního souhlasu uživatele nelze ukládat žádné soubory cookies na jeho zařízení. Jinými slovy: cookies musejí být defaultně „vypnuté“.


Více k tématu se dočtete v našem článku Poslední vývoj v otázce cookies

Výjimkou jsou pouze cookies nezbytné pro funkčnost webu a přenos komunikace nebo pro provedení služby na žádost uživatele (např. cookies zajišťující funkčnost košíku). Česko touto změnou napravuje svou chybnou transpozici evropských předpisů a srovnává krok s ostatními evropskými zeměmi, kde je opt-in režim pro cookies již naprostou samozřejmostí. Po přijetí novely tedy konečně můžeme očekávat, že Úřad pro ochranu osobních údajů už nebude akceptovat souhlas udělený pomocí nastavení internetového prohlížeče.

FOTO

Mohlo by vás také zajímat:

Přímý marketing a osobní údaje

Potvrzení souhlasu ke zpracování osobních údajů

Je marketing po telefonu v souladu s GDPR? Jak kdy...

Google shromažďuje osobní údaje i v anonymním režimu, čelí proto žalobě