Telemarketing — jak se mu bránit?

19.02.2019 - 10:52

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) zveřejnil na svých webových stránkách dokument, který má za cíl pomoct volaným ubránit se nevyžádanému telemarketingu ze strany call center a obchodních společností.

Telemarketing není automaticky porušením právních předpisů. Stanovisko ÚOOÚ se týká pouze těch hovorů, u nichž není mezi volajícím a volaným žádný vztah (volaný není stávajícím nebo bývalým zákazníkem).

Jak předejít nevyžádanému telemarketingu:

  • Podle zákona o elektronických komunikacích můžete do veřejného seznamu účastníků vložit poznámku, že si nepřejete být kontaktováni za účely marketingu. Marketingový hovor proti vaší vůli je pak přestupkem a jeho vyšetřování je v gesci Českého telekomunikačního úřadu. Takovou poznámku musí bezplatně provést operátor nebo vydavatel seznamu.
  • Můžete vyzkoušet aplikace pro chytré telefony, které dokážou zablokovat nevyžádané marketingové hovory.
  • Vyplatí se nesdělovat své osobní údaje při hovoru s neznámým volajícím. Může se stát, že marketér „střílí naslepo“ a většinu údajů ani nezná, proto se na ně doptává přímo v rámci hovoru.

Co dělat, když vás obtěžují nevyžádané hovory:

  • Po volajícím můžete požadovat informaci o zpracování vašich údajů dle GDPR, tedy i informaci, kde vaše telefonní číslo získal. Díky tomu pak budete vědět, jakým způsobem se obdobným telefonátům do budoucna bránit.
  • Lze podat podnět na obchodní inspekci, v němž informujete o porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele o agresivních obchodních praktikách.
  • Na volajícího porušujícího pravidla lze podat stížnost na telekomunikační úřad. Operátor je povinen číslo, které vás obtěžovalo, na vaše náklady identifikovat.

Jsou-li marketingové snahy přípustné na základě vztahu zákazník — obchodník, existuje možnost vznést námitku proti zpracování dle GDPR přímo u obchodníka. V takovém případě musí obchodník okamžitě zastavit zpracování. Když pomocí výše uvedených prostředků v obraně před telemarketingem neuspějete, můžete se obrátit na ÚOOÚ se stížností. Nicméně počítejte s tím, že na její vyřízení budete bohužel muset „vystát“ velmi dlouhou frontu.