Evropská unie chce snazší sdílení údajů – má vzniknout akt o správě dat

9. 11. 2021

Ekonomika se stále více zakládá na datech. Alfou a omegou ekonomického úspěchu budoucnosti tudíž bude nalezení mechanismu pro jejich snadné předávání, sdílení a využívání. Jde přitom o dostupnost informací zásadních pro vývoj aplikací využívajících umělou inteligenci, personalizovanou medicínu, ekologickou mobilitu, tzv. brain-computer interfaces (BCI) a mnoho dalších odvětví. Prudce se rozvíjející technologie nicméně bude nutné sladit s vysokým standardem ochrany práv a svobod jednotlivců v EU. Zároveň nelze přehlížet, že Evropa musí budovat svou technologickou konkurenceschopnost tváří v tvář USA a Číně, kde podobný akcent na ochranu soukromí nemusí být tak hlasitý. Pro Evropu se tu tedy vytváří určitý hlavolam, jehož řešení může být velmi tvrdým oříškem. Uvidíme, zda návrh aktu o správě dat k tomuto řešení přispěje.

Co je akt o správě dat?

Akt vytváří bezpečný a snadný způsob sdílení pro ty, kdo chtějí svá data pro určité účely zpřístupnit. Ve své tiskové zprávě uvádí Rada EU, že cílem aktu má být vytvoření mechanismů pro sdílení dat, které:

  • Usnadní opakované použití určitých kategorií chráněných dat veřejného sektoru (např. data chráněná právy duševního vlastnictví, obchodní tajemství nebo osobní údaje).
    Subjekty umožňující tento druh opakovaného použití budou muset zajistit soukromí a důvěrnost za pomoci potřebného technického vybavení, avšak s ohledem na vnitrostátní specifika.
  • Zvýší důvěru ve služby zprostředkování dat.
    Návrh vytváří rámec na podporu nového obchodního modelu. Pracuje s myšlenkou digitálních platforem zajišťujících technické a právní podmínky pro sdílení a zároveň usnadňujících plnění povinností stanovených právními předpisy. Společnosti, které se rozhodnou data sdílet, by se tak nemusely obávat zneužití údajů ani odhalení obchodních tajemství konkurenci. Fyzickým osobám by platformy měly pomoct uplatňovat práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zajistit jim kontrolu nad tím, kdo a jak jejich údaje využívá. Při komunikaci s platformou by se mohly použít například datové peněženky nebo jiné moderní prostředky identifikace jednotlivců. Poskytovatelé služeb by nebyli oprávněni použít sdílená data pro jiné účely. Z těchto dat by tak nemohli těžit například jejich dalším prodejem. Za transakce však mohou účtovat poplatky.
  • Podpoří datový altruismus v celé EU.
    Návrh usnadňuje dobrovolné zpřístupňování dat pro veřejné blaho, např. pro konkrétní výzkumný projekt. Registrované organizace musejí splnit požadavek na soulad s kodexem chování, který bude přijat.

V plánu je také vznik nové struktury – Evropského sboru pro datové inovace. Mimo jiné bude radit a pomáhat Komisi při zvyšování součinnosti služeb pro zprostředkování dat a při zajišťování jednotných postupů.

Mandát schválili velvyslanci na zasedání Výboru stálých zástupců Rady (Coreper). Předsednictví Rady zahájí jednání s Evropským parlamentem. Rada i Evropský parlament se budou muset dohodnout na konečném znění. Podle znění Rady se nová pravidla použijí 18 měsíců ode dne, kdy nařízení vstoupí v platnost.

FOTO

Mohlo by vás také zajímat:

Evropská komise rozhodla: předávání osobních údajů do Velké Británie může pokračovat

Novela zákona o elektronických komunikacích: Zásadní změny pro cookies a telemarketing

Společné prohlášení o ochraně údajů a soukromí v reakci na COVID-19