Evropské úřady pro ochranu osobních údajů společně mapují cloudové služby

21. 3. 2022

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) inicioval koordinovanou akci, jejímž cílem je zmapovat využívání cloudových služeb veřejnými subjekty v Evropské unii a Evropském hospodářském prostoru. K celkem dvaadvaceti evropským dozorovým úřadům se přidal i český Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Podle zjištění Eurostatu se za posledních šest let využívání cloudových služeb v EU zdvojnásobilo. To však znamená také zvýšení nároků na ochranu osobních údajů. Používání nevhodných nebo nespolehlivých produktů či služeb veřejným sektorem představuje hrozbu. Je tedy žádoucí zjistit aktuální stav využívání cloudových služeb v jednotlivých členských státech a případně pak přijmout kroky k dostatečné ochraně zpracovávaných osobních údajů. 


Projekt se opírá o Rámec pro koordinované prosazování předpisů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (CEF). EDPB ho zahrnul do strategie pro roky 2021–2023, aby dosáhl efektivnějších postupů a vzájemné spolupráce evropských dozorových úřadů.


Jak bude mapování cloudových služeb probíhat?

Akce se týká zhruba 75 veřejných institucí. V první fázi se však úřady věnují pouze vybraným z nich, a sice formou dotazníku, který zkoumá například to, jak jednotlivé instituce zajišťují dostatečnou ochranu uložených dat nebo zda jsou adekvátně vymezeny a dodržovány povinnosti správce a zpracovatele. ÚOOÚ zatím oslovil Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra a Národní agenturu pro komunikační a informační technologie. Získané informace se budou vyhodnocovat lokálně i na úrovni EU.

Ve druhé fázi se na základě poznatků z dotazníku informacích rozhodne, jestli je třeba podniknout dalších kroky k maximalizaci ochrany osobních dat ve veřejném sektoru. 

Souhrnnou zprávu o výsledku celého mapování zveřejní EDPB na konci tohoto roku. 

Zdroj

FOTO

Mohlo by vás také zajímat:

Úřad pro ochranu osobních údajů se v roce 2022 zaměří na cookies

Europol nezákonně shromažďoval osobní údaje – bude je muset vymazat

Evropská unie chce snazší sdílení údajů – má vzniknout akt o správě dat