Bezpečnost na stadionech ve Velké Británii

Fotbaloví diváci po celém světě mají atmosféru na stadionech ve Velké Británii za vzor. Je bouřlivá, dechberoucí, ale zároveň spořádaná, co se týče bezpečí pro rodiny s dětmi či ženy. Avšak není tomu tak odjakživa. Ostrovní fanoušci si museli projít tragickými příběhy, aby situace vypadala jako dnes.

Klub musí splňovat vcelku přísné podmínky, aby od místního příslušného úřadu dostal povolení zápasy hostit. Mezi základní kameny zajištění bezpečnosti patří přítomnost proškolené pořadatelské služby v čele s vrchním pořadatelem. Ten má přístup do řídicí místnosti, ve které se shromažďují data o počtu diváků pořízená u turniketů. Vrchní pořadatel tak může sledovat hustotu „provozu“ v té které sekci stadionu a zjednat okamžitou nápravu (při kritické situaci se dokonce ozývá alarm). Do řídicí místnosti rovněž putují záběry ze všech kamer umístěných na každém z klíčových míst stadionu. Na jejich základě může přijít konkrétní postih pro konkrétní osoby. Pořadatel si může vyžádat záběry i z městských kamer přilehlých ke stadionu nebo z policejních helikoptér.

Co je považováno za porušení bezpečnostních pravidel?
Široká škála přestupků zahrnuje zejména prohřešky typu nepovoleného vstupu na hrací plochu, házení předmětů na hřiště, ale třeba i pokusy vstoupit na stadion v podnapilém stavu. Fanoušci, kteří pravidla poruší, mohou vyfasovat kromě odnětí svobody nebo pokuty (záleží na intenzitě porušení) také zákaz vstupu na stadion či stadiony. Zákaz může být udělen soudně v maximální délce 10 let („footbal banning orders“) nebo přímo klubem při porušení návštěvního řádu, a to bez omezení doby trvání. (více zde).

Ani ve Velké Británii identifikaci rozpoznáváním obličejů nepoužívají
V nedávné době se Manchester City jako první klub v Británii zajímal o zavedení biometrické identifikace osob prostřednictvím rozpoznávání obličeje, ovšem pro účely zvýšení fanouškovského komfortu a zrychlení procesů na stadionu (vstup, občerstvení). Po velmi razantní negativní odezvě z řad ochránců lidských práv od toho ale upustil (více zde). Identifikace tedy probíhá zejména na základě kombinace dat z řídicí místnosti, především kamerových záznamů.

Fanoušci usvědčení z porušení pravidel mohou být potrestáni následovně:
· V rámci mezistátních zápasů je viník povinen do 5 dnů od udělení zákazu odevzdat pas na policejní stanici. Ten mu bude vrácen po odehrání celého turnaje, příp. zápasu.

· Viník bude mít zákaz vstupu do zón kolem stadionu 2 hodiny před a po zápase, a navíc nebude moci použít služeb městské hromadné dopravy ani se zdržovat na dalších exponovaných místech (puby, bary, centrum).

· Viník se musí dostavit na policejní stanici a nechat se vyfotit, aby mohl být snadno a rychle identifikován v případě porušení zákazu.

Zavedení výše zmíněných institutů se v Británii osvědčilo a pryč jsou doby, kdy bylo ušlapáno 96 lidí na přeplněné tribuně. Podobné zpřísnění bezpečnosti by slušelo stadionům i v ostatních zemích.