Jak zamezit vstupu nežádoucích osob na fotbalové stadiony?

22.08.2019 - 11:22

Úřad pro ochranu osobních údajů se ve svém novém stanovisku vyjádřil k možnostem identifikace fanoušků přítomných na sportovních utkáních. Po jejich zpřísnění se ve fotbalových kruzích volá hlavně z bezpečnostních důvodů. Kluby chtějí mít možnost vyloučit osoby, které hrubě narušují průběh zápasu, což navíc mívá nepříjemné následky pro kluby samotné.

Podklady ke konzultaci předložené nejmenovaným klubem se zabývaly možností biometrické identifikace návštěvníků. Konkrétně šlo o systém rozpoznávání obličejů (face recognition). Zpracování biometrických údajů ovšem právně spadá pod článek 9 GDPR, tedy pod zpracování citlivých (zvláštních kategorií) údajů.

Chybí potřebná legislativa
Zpracování v režimu článku 9 má velmi omezené obhajitelné důvody, proč tak činit. Pro identifikaci na fotbalových stadionech připadá v úvahu významný veřejný zájem. Identifikace fanoušků jistě v určitých případech významným veřejným zájmem být může, ale je třeba ještě přímého zákonného zmocnění. Zákon v takových případech musí být přiměřený cíli, dodržovat zásady ochrany osobních údajů a poskytovat záruky ochrany práv přímo dotčeným osobám.

V současné době však zákon, který by klub opravňoval k použití biometrické identifikace při vstupu na stadion, v České republice není. Zákon o podpoře sportu je v tomto ohledu nedostatečný a obecnější předpisy, zejména zákon o zpracování osobních údajů, speciální zmocnění neobsahují.

Ve světě není identifikace fanoušků novinkou
Je otázkou, kam se bezpečnost na stadionech v příštích letech posune. V americké Major League Baseball již biometrická identifikace funguje, ale pouze pro účely urychlení vstupu či urychlení objednávek občerstvení (ti, kdo nemají zájem o tyto výhody, biometricky identifikováni nejsou). V anglické Premier League zase kamery obsluhují tak obrovskou část stadionu (v Anglii obecně veřejný život), že identifikace jednotlivých návštěvníků je velmi snadná i bez biometriky.

Stadiony v Anglii se postupem času v podstatě veškerých potíží s agresivními fanoušky zbavily a pro české kluby by v tomto ohledu mohly být vzorem.