Bezpečnost na fotbalových stadionech: zákon proti výtržníkům

Bezpečnost na stadionech na prvním místě. Tímto heslem se, zdá se, konečně řídí jak fotbalové kluby, tak i vláda ČR. Zesiluje tlak sportovní veřejnosti i zainteresovaných stran na přijetí zákonné regulace. Moderní technologie nabízejí spoustu řešení, jak neukázněné fanoušky odhalit či kontrolovat. Jsou však tato řešení nutná a potřebná?

Návrh zákona je již na stole

Před pár měsíci jsme vás v našem článku informovali o nastavení pravidel pro nepřizpůsobivé fanoušky fotbalových utkání. Situace se postupem času dynamicky mění a jindy trochu opomíjená oblast sportu už se dostala ke slovu i na vládní úrovni.

Ministerstvo vnitra už v minulém roce započalo práce na návrhu zákona, který by se s výtržníky vypořádal. Vytvořilo k tomu expertní skupinu, v jejímž čele je přímo ministr vnitra Jan Hamáček. Ta už absolvovala i jednání s Úřadem pro ochranu osobních údajů. „Kdo dělá problémy, nesmí se na fotbal dostat,“ uvedl k problematice Jan Hamáček.

Návrh zákona by měl klubům výrazně pomoci s vyhledáváním hříšníků. Počítá rovněž se zavedením biometrické identifikace, která by nežádoucím osobám zamezila již ve vstupu na stadion. Předpokládá se vytvoření databáze obsahující jméno, sportovní příslušnost a digitální podobu osob, které mají zákaz vstupu na stadiony. Fotbalové kluby napříč republikou by pak databáze sdílely, aby opatření mohla být co nejefektivnější. Zkušební provoz by připadl na největší kluby v zemi. Zneužití údajů podle resortu brání přísné podmínky návrhu zákona, který bude definovat, jaké údaje se mohou sbírat a pro jaké účely je možné je použít. Komerční a marketingové využití by mělo být výslovně zakázáno.

Skeptický pohled Úřadu pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů má nicméně k těmto návrhům řadu výhrad, a to zejména ze tří důvodů:

  • neobsahují zdůvodnění nezbytnosti nasazení biometrické identifikace osob v porovnání s jinými, šetrnějšími prostředky zpracování, které lépe chrání soukromí osob,
  • nereflektují, že jde o zpracování citlivých údajů velkého množství osob (všech diváků na stadionu),
  • neobsahují posouzení rizik takového zpracování (ideálně ve formě tzv. DPIA).

Úřad opakovaně zdůrazňuje nutnost provedení posouzení rizik spojených se zamýšleným zpracováním, tzv. DPIA. S ohledem na nutnost zpracovávat údaje všech návštěvníků zápasu (pro nalezení shody v databázi se musí porovnávat i ostatní osoby) pak zmiňuje především riziko uchování a předání osobních údajů lidí, kteří v evidenci nejsou, a případné další neoprávněné zpracování těchto údajů.

Úřad také podotýká, že ruku v ruce se zákonnou regulací musí přijít i reakce klubů v podobě technických a organizačních opatření v rámci zpracování, tj. například zpracovatelské smlouvy s agenturami zajišťujícími biometrickou identifikaci nebo pečlivé vedení záznamů o monitoringu.

Úřad tímto apeluje na ministerstvo, aby během přípravy předpisu zohlednilo všechny aspekty ochrany osobních údajů a zaznamenalo je prostřednictvím DPIA. Tím by zároveň poskytlo návod a pravidla pro zpracování těchto údajů a soukromým subjektům ulehčilo implementaci a použití biometrické identifikace či jiných podobných bezpečnostních opatření.

Zdroj obrázku: Football photo created by freepik - www.freepik.com