Policie shromažďuje osobní údaje osob v karanténě – jedná v souladu se zákonem?

8. 2. 2022

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) prověřuje Policii České republiky kvůli shromažďování dat o lidech, kteří jsou kvůli covidu-19 v karanténě nebo v izolaci. Policie podle něj nepostupovala v souladu se zákonem. Panují také obavy, že taková evidence představuje příliš velký zásah do práv obyvatel.

Proč policie osobní údaje shromažďuje?

Když se v březnu 2020 dostal covid-19 do České republiky, nařídila hlavní hygienička Jarmila Rážová všem krajským hygienickým stanicím, aby odesílaly údaje o nakažených nebo o rizikových kontaktech do kanceláře policejního prezidenta. Měly policii předávat jména, příjmení, data narození i adresy trvalého bydliště. Rážová údajně jednala podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Evidence lidí v karanténě měla navíc policii usnadnit kontrovat, zda dotčení dodržují nařízení vlády.

Další údaje posílala policii Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), a sice o lidech, kteří požádali o náhradu mzdy. V současnosti už hygiena ani ČSSZ policii žádná data neposílají. Nahradil je Ústav zdravotnických informací a statistiky.

Zákon o zpracování osobních údajů vyžaduje jiný postup.

„Policie vytvořila evidenci, jejíž vznik měla s úřadem konzultovat. To je její povinnost podle zákona o zpracování osobních údajů. Protože tak neučinila, vydal úřad pravomocný příkaz, aby podala žádost o projednání zpracování osobních údajů,“ vysvětlil pro Aktuálně.cz Vojtěch Marcín z tiskového oddělení úřadu.

Policie tedy nyní žádá ÚOOÚ o projednání databáze osob v karanténě nebo v izolaci, jak si žádá český zákon o zpracování osobních údajů. ÚOOÚ musí vyhodnotit, zda nehrozí porušení práv občanů. Za normálních okolností by mohl předem upozornit na případná rizika a pomohl by policii přijmout včasná a vhodná opatření. Je nutné stanovit dobu uložení dat, způsob jejich mazání a další bezpečnostní okolnosti. Jenomže na to už je pozdě, když je zmíněná evidence dávno v provozu.

Je taková databáze v rozporu s GDPR?

Toť otázka. ÚOOÚ kontroloval, zda policie neporušuje GDPR. Zjišťoval, má-li zákonný důvod ke shromažďování uvedených dat. A dospěl k závěru, že postup policie GDPR odporuje. Vydal proto příkaz, který policii ukládá zdržet se předmětného zpracování osobních údajů. Ministerstvo vnitra sice příkaz obdrželo už vloni v červenci, podalo však proti němu odpor a změnilo argumentaci. Odklonilo se od zákona o ochraně veřejného zdraví a tvrdí, že databázi vede s cílem předcházet deliktům a stíhat a trestat viníky. Tím pádem jde o výkon veřejné moci, pro nějž platí výjimka z GDPR.

Za porušení zákona o zpracování osobních údajů nelze orgány veřejné moci trestat.

I kdyby se ukázalo, že skutečně jde o závažné porušení práv občanů, žádný postih se konat nebude. ÚOOÚ může policii pouze nařídit, aby databázi zrušila.

Zdroj

FOTO

Mohlo by vás také zajímat:

Europol nezákonně shromažďoval osobní údaje – bude je muset vymazat

Výsledky kontrol Úřadu pro ochranu osobních údajů za první pololetí roku 2021

Švédský policejní úřad dostal pokutu téměř 250 000 eur aneb biometrické údaje nelze jen tak (zne)užít