Ochrana soukromí při komunikaci mezi EU a USA funguje podle Komise dobře

Podle Evropské komise zajišťují Spojené státy odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, které jsou předávány z EU společnostem v USA. Vyplývá to z třetího výročního přezkumu fungování štítu EU-USA na ochranu soukromí.

Štít EU-USA na ochranu soukromí je právní rámec přijatý v roce 2016. Jeho cílem je ochrana základních práv všech osob v EU, jejichž osobní údaje se za komerčními účely dostávají do rukou certifikovaným společnostem ve Spojených státech. Vztahuje se už na zhruba 5 000 společností. Na jeho fungování dohlíží Evropská komise, která každý rok přezkoumává a zveřejňuje jeho výsledky.

Letos se přezkum zaměřil hlavně na praktické provádění a každodenní fungování štítu. To se celkově zlepšilo. USA nad ním zajišťují systematičtější dohled a zlepšily také vymáhání zásad. Podařilo se obsadit poslední dvě volná místa ve Výboru pro dohled nad ochranou soukromí a občanských svobod. Činnost zahájil i ombudsman ve věcech štítu na ochranu soukromí. Občané EU se ve větší míře naučili využívat svých práv v rámci štítu a nápravné mechanismy řádně plní svou funkci.

Nicméně Komise doporučila USA několik opatření, díky nimž by štít mohl fungovat ještě lépe: zkrácení registrace firem do systému, zlepšení kontroly skutečných účastníků štítu nebo vypracování dalších pokynů pro společnosti, týkajících se údajů o lidských zdrojích.

Plné znění zprávy najdete zde.