Miliardové pokuty pro Google a Facebook za nedodržování francouzských předpisů ohledně cookies

7. 1. 2022

Francouzský úřad pro ochranu osobních údajů (CNIL) na základě šetření konstatoval, že webové stránky facebook.com, google.fr a youtube.com neumožňují odmítnout soubory cookies stejně snadno jako je přijmout. Uložil proto společnostem Facebook a Google pokuty v miliardách korun a nařídil jim, aby se nejpozději do tří měsíců přizpůsobily legislativě.

CNIL zjistil, že zmíněné internetové stránky nabízejí tlačítko umožňující uživateli soubory cookies okamžitě přijmout jedním kliknutím. Neposkytují však řešení (srozumitelné tlačítko nebo jiný jednoduchý způsob), které by umožnilo cookies stejně snadno odmítnout. K odmítnutí všech cookies (kromě nezbytných) vede relativně komplikovaná cesta, během níž je zapotřebí hned několik kliknutí.

Tento postup podle CNIL ovlivňuje svobodu souhlasu.

Uživatel internetu očekává, že může jen rychle nahlédnout na webové stránky. Skutečnost, že cookies nemůže odmítnout stejně snadno jako je přijmout, ovlivňuje jeho volbu ve prospěch souhlasu. To podle CNIL představuje porušení článku 82 francouzského zákona o ochraně údajů.

Na základě tohoto porušení udělil CNIL

  • pokutu ve výši 90 milionů eur (zhruba 2,2 miliardy korun) společnosti Google LLC,
  • pokutu 60 milionů eur (téměř 1,5 miliardy korun) společnosti Google Ireland Limited);
  • pokutu ve výši 60 milionů eur (téměř 1,5 miliardy korun) společnosti Facebook Ireland Limited.

Kromě pokut musejí všechny tři firmy do tří měsíců poskytnout uživatelům internetu nacházejícím se ve Francii stejně jednoduchý způsob odmítnutí souborů cookies jako stávající způsob jejich přijímání, aby byla zaručena svoboda souhlasu. Pokud tak neučiní, budou muset zaplatit pokutu ve výši 100 000 eur (necelých 2,5 milionu korun) za každý den prodlení.

„Požadavek na úpravu nastavení cookies podle představ CNIL může mít v důsledku významnější dopady než samotná pokuta. Jednoduchý způsob odmítnutí cookies, a tím pádem odmítnutí poskytnutí dat nutných mimo jiné pro vytváření personalizovaných reklam, může mít dopad na obchodní modely Googlu i Facebooku a zprostředkovaně pak na všechny, kdo využívají jejich reklamních služeb,“ doplňuje advokát Jakub Hruška.

CNIL může dávat pokuty za cookies i cizím společnostem.

Zajímavé je i vyjádření CNIL ohledně jeho pravomoci rozhodnout ve vztahu ke společnostem, které mají svá ústředí mimo Francii a které by podle GDPR měly spadat pod irský dozorový úřad. Podle CNIL se v tomto případě jedná o zvláštní pravidla týkající se používání souborů cookies, jež se řídí směrnicí o soukromí a elektronických komunikacích (ePrivacy) jako tzv. lex specialis, a nikoli GDPR. Proto nelze v projednávané věci použít pravidlo jednoho dozorového místa (one-stop shop) podle GDPR.

CNIL poslední dva roky vede tažení proti francouzským i zahraničním subjektům používajícím na svých webových stránkách praktiky v rozporu s francouzskými právními předpisy o cookies. Od 31. března 2021, kdy vypršela lhůta vyhlášená CNIL k dosažení souladu s novými pravidly o cookies, přijal CNIL téměř 100 nápravných opatření (příkazů a sankcí) souvisejících s nedodržováním právních předpisů o cookies.

Zdroj

FOTO

Mohlo by vás také zajímat:

Porušení pravidel ochrany osobních údajů na webu se trestá: Společnost Brico Privé zaplatí pokutu 500 000 eur

Velké změny v zákoně o elektronických komunikacích – jste připraveni na nová pravidla pro cookies?

Potvrzení souhlasu ke zpracování osobních údajů