Může zaměstnavatel měřit teplotu zaměstnanců?

K měření teploty zaměstnanců a dalších osob při vstupu na pracoviště v době koronavirové krize se nedávno vyjádřil na svém webu i Úřad pro ochranu osobních údajů.

O měření teploty jsme psali také v článku Jak zpracovávat osobní údaje zaměstnanců v souvislosti s koronavirem?

UOOU uznává, že jde o zásah do soukromí, nicméně považuje měření teploty za legitimní pro výkon zvláštních práv v oblasti pracovního práva, zejména při předcházení ohrožení zdraví ve stávajících výjimečných podmínkách. Zaměstnavatel teplotu zaměstnanců měřit nemusí, ale může, jde o tzv. oprávněný zájem.

„UOOU si netroufl přímo potvrdit, že měření teploty je založeno na povinnosti podle právních předpisů, jelikož taková povinnost nikde výslovně uvedená není. Jeho přístup ke zpracování teploty jakožto zvláštní kategorie údajů je založen na zajímavé kombinaci obecného oprávněného zájmu (čl. 6/1/f GDPR) a základu v právních předpisech podle čl. 9/2/b GDPR,“ přibližuje Jakub Hruška z Privatry.

UOOU zároveň upozorňuje, že ne vždy musí jít o regulované zpracování osobních údajů.

„UOOU je toho názoru, že nejde o zpracování osobních údajů podle GDPR, pokud nedochází k zaznamenání a ukládání teploty ve spojení s identifikací jednotlivců,“ vysvětluje Jakub Hruška. „Situace se ale může změnit v případě, kdy zaměstnavatel s naměřenými hodnotami dále pracuje, například kvůli hlášení hygienické stanici nebo za účelem dohody na výkonu práce z domova a tak dále. Potom už zpracování do regulace GDPR pravděpodobně spadne,“ dodává Hruška.

Celou odpověď Úřadu naleznete zde.

FOTO